ציורי קיר

במשך רוב שנות קיומו של המין האנושי באה יצירתו בתחום הציור בעיקר בציור על קירות המרחב בו חי.
כאשר ציור פוגש ומתקשר עם מרחב הוא יוצר ממנו דבר חדש. אפשרויות המשחק פותחות מרחבי דמיון חדשים, כאשר הציור יוצא מן המסגרת ומן הבית אל המרחב הפתוח.
לפניכם כמה דוגמאות לציורים שציירתי על קירות במקומות שונים בארץ.