fbpx

ציורי אדמה

כחלק מתהליך ההשרשה והמחקר שלי את אדמת הגולן, עליה אני חי, מצאתי את עצמי מורח את בדי הציור בשכבות בוץ גולני, עשיר ודביק. מוקסם ממרקמיו ומתהליך ההתייבשות וההסתדקות שלו, יצאתי למסע שהוליד סדרה של ציורי אדמה שאני קורא להם "ציורי תפילה", המחברים בין אדמה לשמיים, בין חומר לרוח.