fbpx

פיסול

את היצירה בתלת מימד פגשתי בנעוריי המאוחרים, לאחר שנים של רישום וציור. העבודה במרחב ובחומר, בין אם באבן, אדמה, ברזל, בטון ועוד, במיוחד בקנה מידה גדול, מעניקה לי כיוצר חוויה רב חושית שחושפת לי עומקים נסתרים ומעניקה לי סיפוק גדול. גם החוויה התהליכית, המתמשכת, מזמנת לי מערכת יחסים מעמיקה עם היצירה ועם עצמי כיוצר. לפניכם כמה דוגמאות לפסלים שיצרתי בחומרים שונים ובמקומות שונים בארץ.רוב הפסלים שלפניכם יוצרו על פי הזמנה וחלק מן האחרים נמכרו זה מכבר, למעט אלו שמצוין מחירם.